Blog

LA GESTIÓ DOCUMENTAL LABORAL AL NÚVOL
Noves Tecnologies

Els sistemes de gestió documental al núvol entren amb força al panorama empresarial. Treballar al núvol comença a formar part de la rutina diària, i amb això tots els sistemes de gestió documental. Cada vegada més estem connectats a un món virtual que no entén de barreres i on la informació flueix i té un abast global. Tanmateix el treball telemàtic ha experimentat un gran creixement en aquests darrers anys, motiu pel qual connectar-nos des d'un smartphone o tauleta al nostre lloc de treball comença a ser molt habitual.

La gestió documental al núvol et permet disposar de tota la informació que necessitis pel desenvolupament del teu dia a dia en temps real, de forma segura i amb total validesa legal. Et permet poder disposar dels teus documents amb les últimes actualitzacions i amb validesa en el mateix moment en què ho sol·licitis i gestionis.

Les inversions a l'establiment de noves start-up són considerables i la gestió documental et permet optimitzar aquests costos, pagant només pel que necessites i en el moment en què ho necessites; és el pagament per ús, un altre concepte innovador cada cop més influent a l'entorn empresarial.

Et proporciona la mobilitat que els teus col·laboradors requereixen en el seu dia a dia, permetent la connexió off i on line en tot el moment de la gestió.

Importants mecanismes de protecció es posen en marxa per poder oferir-te la seguretat i control que pot aixecar suspicàcies en aquest entorn empresarial obert. Forts mecanismes de seguretat garantiteixen que la informació recollida i emmagatzemada al sistema no s'exposi a atacs informàtics o resulti malmesa.

Tanmateix, davant la cada cop més creixent dispersió geogràfica dels col·laboradors, es millora la comunicació interna entre empresa i col·laboradors.

La gestió documental es converteix en un aliat més de la gestió al núvol.

SERVEI DE PREVENCIÓ MANCOMUNAT
Birgit Heuts, Directora Abanteser S.L.

Tots els avantatges d'un Servei de Prevenció Mancomunat. Per Birgit Heuts.

Ens trobem amb Birgit Heuts, Directora del Servei de Prevenció Mancomunat Abanteser S.L.
Compta amb una àmplia experiència en prevenció de riscos laborals de més de 17anys dels quals més de 10 com a responsable i/o mànager de serveis de prevenció. Acredita una formació com a Tècnic superior en les 3 especialitats tècniques; Seguretat laboral, Higiene industrial , Ergonomia i psicosociologia, i una formació complementaria en auditoria legal.

Birgit, quant fa que et trobes a càrrec d’aquesta societat, Abanteser S.L.?
Ja fa 4 anys que vàrem crear Abanteser com el Servei de prevenció mancomunat, especialitzat en el sector de l'Hostaleria i la Restauració.

Per què “Abanteser”?
Vàrem pensar en una societat pro-activa, que s’avancés als esdeveniments… D’aquí una mica el nom “Abans de…. QUE PASSI, QUE SIGUI MASSA TARD, DE LAMENTAR-SE “..., li vàrem trobar sentit! (ens acluca l'ull Birgit Heuts).
Rebíem contínues sol·licituds per part d’empreses del sector de la restauració que, pel seu negoci, tenien la necessitat d’un servei de més qualitat, que donés cobertura íntegra a les seves necessitats preventives. I la veritat, m’ha sorprès, molt gratament, la bona acollida entre els empresaris del sector.

Quin és el tipus d’empresa que vol formar part d’una societat com Abanteser S.L.?
El perfil d’empreses amb les quals treballem són aquelles que desitgen un servei de prevenció amb una qualitat de modalitat propi; són empresaris que valoren la tranquil·litat de tenir totes les activitats cobertes per la llei, amb un suport tècnic ferm, que li fa costat sempre que ho necessita , en inspeccions, auditories de qualitat, etc.

Què distingeix el Servei de Prevenció mancomunat d’altres modalitats de serveis de prevenció de riscos?
Nosaltres apliquem un sistema de gestió preventiu proactiu, compatible amb el sector de l'Hostaleria. Realitzem i adaptem les nostres actuacions a les necessitats de cada empresa, aportant solucions preventives d’acord al sector i l’estratègia de negoci. Formem part de l'organització dels nostres clients. La qualitat és la d’un servei propi però en preu equivalent a la modalitat aliena.

Quin és el secret de l’èxit d’Abanteser?
Un bon equip humà i tècnic, no tinc cap dubte. Dono les gràcies al meu equip; bons professionals de l’àmbit de la prevenció de riscos i amb una àmplia experiència en el sector d’empreses hoteleres, que varen fer possible aquest projecte de servei de prevenció de mancomunat i que està complint totes les expectatives. Segons una enquesta que vam realitzar a les empreses adherides, un 73.80% dels enquestats valorava una major implicació dels treballadors en la prevenció amb el servei mancomunat, un 86.70% considerava molt satisfactòria la relació qualitat-preu del servei, i un 93.3% avaluava de molt satisfactòria també la capacitat de resolució del servei; per tant, un èxit indiscutible.

Com valoraries el perfil dels professionals que us dediqueu al món de la Prevenció de Riscos?
Els professionals que treballem en el món de la prevenció de riscos laborals, som autèntics, treballem amb vocació i passió el que fa que mai ens donem per vençuts; som perseverants i creiem sòlidament en la prevenció de riscos.
Crec que la implicació i vocació és fonamental per dedicar-se a un aspecte en seguretat tan valuós per les empreses i actualment en auge, com la prevenció de riscos laborals.

EL LLOC DE TREBALL DIGITAL
SERHS Serveis TIC

Molts són els dies en els que arribem a la feina i ens trobem la taula amb muntanyes de paper… “Per on comencem? Bé, pot ser m’hi poso després del café”, és alguna de les reflexions que en fem sobretot un dilluns a primera hora…

A la pila de papers hem d’afegir la nostra pantalla d’ordinador, el teclat, el mouse… Quin espai ens queda? Com ser productius davant aquest ambient “caòtic” de feina?

Aquestes són algunes de les reflexions que les empreses es realitzen avui dia. Per això són cada vegada més els negocis que estan apostant pel Digital Work Place, el lloc de treball digital. Un concepte totalment nou que ens aportarà la organització, flexibilitat i fluidesa a la feina que fins ara “desconeixíem”.

Aquesta solució aporta mobilitat, comunicación interna més directa i proactiva, accés a la informació de manera més ràpida, i un increment de la productivitat. Tot això acompanyat de noves eines de gestió documental que permeten tenir un ordre i control més exhaustiu sobre els nostres documents de treball, permet a les empreses ser més eficients i reduir costos d’estructura.

El món en el que vivim és cada cop més digital i els nostres hàbits han de conviure i adaptar-se amb ell. És per això que les empreses han d’adoptar solucions innovadores, que permetin adaptar-se a la dinámica de treball, i a les necessitats cada cop més canviants del món empresarial. La digitalització i la tecnología són els eixos que mouen el món i només amb la nostra sincronització amb ell serem capaços de fer dels nostres negocis tot un èxit.

LA RESTAURACIÓ DE LA MÀ DEL MEDI AMBIENT
SERHS Serveis PROJECTS

Tots volem ser respectuosos i actuar amb cura del medi ambient. Socialment constitueix una obligació del nostre dia a dia per garantir el futur dels nostres fills, està de moda i amb el pas dels anys s'aproven cada cop més lleis que ens obliguen a ser sensibles amb la matèria.

Ara bé, com podem fer perquè sigui rentable i operatiu al mateix temps, pel teu negoci?

Primer de tot hem de ser conscients i analitzar com consumim l'energia: on consumim més quantitat d'energia?, en podríem reduir el seu consum?, com podríem gestionar el consum de forma eficient?, com gestionem els residus?

Des del sector de l'Hostaleria i la Restauració et proposem diferents casos on podem realitzar un consum responsable de l'energia, col·laborant amb la sostenibilitat del medi ambient:

  • CLIMATITZACIÓ I REFRIGERACIÓ, SISTEMA FRED-CLIMA. Un únic sistema per cobrir les necessitats de refrigeració i climatització. La calor que s'extrau dels mobles frigorífics s'utilitza per climatitzar l'establiment, reduint el consum energètic fins a un 50%, un 60% l'espai de maquinària, el nivell de so i la calor de condensació.
  • SISTEMA D'EXTRACCIÓ I IMPULSIÓ. En molts establiments es posa en marxa el sistema d'extracció a primera hora del matí i no es desactiva fins a la nit, no requerint en tot moment la mateixa quantitat d'extracció de fum i impulsió d'aire. Per això, treballem amb sistemes que regulen el règim de treball de cadascun dels motors, que oscil·la entre els 3 i 5Kw/h. Tanmateix, redueixen el consum energètic del clima ja que no extrauen tant d'aire climatitzat o refrigerat.
  • CONDENSADOR DE BAFS + RECUPERADOR DE CALORS. Als equipaments de rentat és important poder disposar de sistemes que permetin un estalvi significatiu d'energia, degut al gran nombre d'hores que es troba en funcionament. L'increment d'inversió d'un rentat de cúpula amb condensador de vapor i recuperador de calor sobre un equipament de rentat de cúpula tradicional és de 1500€ aproximadament, el que representa un estalvi d'uns 4kw/h. Això ens permet recuperar el cost de la inversió en 1,7 anys.

Per tot això, és important avui dia prendre en consideració variables com la sostenibilitat, el manteniment i la tecnologia, dins l'anàlisi d'inversió tradicional, operatiu i de rendibilitat.

REDUINT LA SINISTRALITAT I L'ABSENTISME LABORAL
SERHS Serveis GESTIONA

El coaching professional, un procés clau per la cultura preventiva.

Aquesta setmana, Birgit Heuts, la nostra directora del departament de Prevenció de Riscos laborals, ens exposa com el coaching és una eina més per tal de reduir dos grans “enemics” als grups empresarials, l’absentisme i la sinistralitat.

Avui dia qui no ha sentit parlar del "coaching", però, què és realment el coaching?

Trobem el seu origen a la filosofia grega, concretament, a la “maièutica”, mètode que Sòcrates aplicava amb els seus alumnes, on a través de preguntes descobria el coneixement. Segons la “maièutica” tot el coneixement està latent a l’ànima de totes les persones i és necessari poder descobrir-ho.

Actualment el coaching el trobem arreu, acompanyant a empreses, grups, equips i persones a descobrir el seu talent per portar-los a l'excel.lència.

En el coaching intervenen 2 parts claus: el "coach" i el "coachee" . S'estableix una relació de confiança i seguretat on el coach ajuda al coachee a potenciar el seu talent, descobrint la realitat, desenvolupant la seva autorealització i creixement tant a nivell personal com professional. El coach l'acompanya en un procés de reflexió, descobrint un canvi de perspectiva, d'aprenentatge i acció.

La formació del coach es basa en el desenvolupament de les competències d'escolta, empatia, flexibilitat i tolerància del client. Ha de fer veure i reflexionar al seu client, donar-li un feedback sense judici, ni opinions; només el guia i l'acompanya en la gestió del canvi desitjat: obtenir resultats diferents a una situació, mitjançant la reflexió, un pla d'acció i la gestió del canvi.

Com aplicar el coaching en la prevenció de riscos laborals?

El món de la prevenció de riscos laborals necessita un canvi de mentalitat on es puguin realment potenciar els valors i transmetre la importància que la seguretat i la salut suposen en la feina diària . I és precissament amb el coaching on podem ajudar-nos per aconseguir aquest canvi de mentalitat, gràcies al seu treball sobre creences limitadores, amb els seus valors i la consciencia. Ens ajuda a crear actituds segures, estimulant l'autoconeixement i la creativitat, fomentant la participació activa de les persones en la millora contínua de les seves condicions de treball. Serà així com podrem aconseguir el compromís dels individus (coaching individual) i d'equips(coaching d'equip) amb els procediments de seguretat i salut en el seu dia a dia.

Quins són els àmbits d'actuació del coaching?

Coaching individual:

*Reduir factors d'estrès (factors psicosocials)

*Canvis d'actitud insegurs

*Reducció d'absentisme i/o presentisme

*Desenvolupament del lideratge executiu

*Gestió de conflictes

*Gestió de canvis

L'objectiu que es treballa és individual, encara que es pugui perseguir un objectiu final comú; es treballa individualment amb les persones per canviar i/o descobrir noves perspectives i punts de vista. Es crea un pla d'acció per gestionar els canvis i poder aconseguir l'objectiu fixat que generalment és un resultat diferent al que hi havia abans del procés.

Coaching d'equip:

Es treballa amb un equip en el que es busca conquerir un objectiu comú. Habitualment es treballa en base a creences col.lectives limitadores.

Quin paper juguen les empreses per tal de permetre i fomentar aquest canvi de mentalitat?

-Disposar d'una política preventiva que inclou un compromís ferm amb la salut i seguretat de la organització.

-La gestió de les persones, ha de tenir com a objectiu important la realització d'accions per la millora continua de les condicions de treball i la salut laboral.

-L'empresa ha de tenir un compromís ferm i donar valor al coaching per fomentar el canvi de mentalitat.

I ja saps, "si busques resultats diferents no facis sempre el mateix" (Albert Einstein).

PUJAR