Has oblidat les teves dades?

SERHS Serveis RSC Responsabilitat Social Corporativa

Responsabilitat
Social Corporativa

SERHS Serveis RSC Conciliació Laboral

Responsabilitat
Social Corporativa

SERHS Serveis RSC Ajuts Familiars

Responsabilitat
Social Corporativa

PREV
NEXT

Des de Grup SERHS disposem d’un Pla propi de Responsabilitat Social Corporativa. L’objectiu és conciliar el creixement econòmic i la competitivitat amb el desenvolupament social i la millora del medi ambient.

Hem desenvolupat accions tant internes com externes que responen a la preocupació per ser una empresa responsable. El nostre Pla s’estructura en dues seccions complementàries:

Pla integral de desenvolupament de Recursos Humans

Pla de Gestió Transversal

A Grup SERHS el nostre Pla de Responsabilitat Social Corporativa reuneix com a principals valors d’actuació la millora contínua, la creació de valor i innovació, el respecte a les persones i el sentit de responsabilitat. L’objectiu d’aquest pla és conciliar el creixement econòmic i la competitivitat, amb el desenvolupament social i la millora del medi ambient. Alguns dels nostres objectius són:

  • Augmentar la confiança dels clients i empreses proveïdores en els nostres productes i serveis.
  • Potenciar el nostre compromís amb la seguretat de les persones treballadores mitjançant la utilització d’eines innovadores i la formació en prevenció de riscos laborals.
  • Evolucionar cap a una producció sostenible, tenint molta cura de l’entorn natural a on estan situades les nostres instal·lacions.
  • Créixer en matèria d’ajuts socials cap a les nostres persones col·laboradores.

Com a qualsevol organització amb potencial de desenvolupament, Grup SERHS disposa d’un Pla estratègic on s’especifica el camí a seguir en matèria de medi ambient, qualitat i prevenció de riscos laborals. Treballant adequadament i de forma contínua aquests tres aspectes aconseguim garantir el nostre coneixement i la nostra rendibilitat.

PUJAR