Has oblidat les teves dades?

pla d'igualtat per a empreses

Pla d'igualtat per a empreses

Pla d’Igualtat per a empreses
Registre retributiu 2023

Pla d'Igualtat per a empreses, per evitar discriminacions i desigualtats

T'ajudem a fomentar i difondre polítiques d'igualtat entre dones i homes

Totes les empreses han de garantir a través d'un Pla d'Igualtat, la igualtat d’oportunitats en el treball i prendre mesures, després de negociacions o debats en nom dels treballadors i treballadores, per evitar qualsevol forma de discriminació de dones i homes de l’organització.

Així ho dictamina el Decret Llei 6/2019 que parla de les mesures per garantir la igualtat de gèneres a les empreses. Però no ens hem d'oblidar de les novetats introduïdes per la Llei d’Igualtat (segons Art. 3 Reial Decret 901/2020 de 13 d’octubre, pel qual es regulen els plans d’igualtat i sobre el seu registre, i es modifica el Reial Decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsits de Convenis i Acords col·lectius de treball), que ja provenia de la normativa que regula el principi d'igualtat de tracte i oportunitats entre homes i dones, la Llei Orgànica 3/2007 de 22 de març.

Què necessito saber sobre els Plans d'Igualtat?

El Pla d’Igualtat és un dels principals elements per evitar aquestes desigualtats i discriminacions, articulat a partir d’una estratègia.

Totes les empreses de més de 50 persones treballadores han de disposar d’un pla específic d’Igualtat. No disposar d'un Pla d'Igualtat pot comportar greus perjudicis: el simple fet de no aplicar-lo s’estableix com a INFRACCIÓ MOLT GREU i suposa una sanció mínima de 7.501 € i fins a 30.000 €. Els incompliments de grau mitjà poden suposar multes de 30.001 a 120.005 €, i les penalitzacions en el seu grau màxim van des de 120.006 € a 225.018 €.

+ INFO

Aspectes claus de la normativa:

  • Procediment de negociació del Pla d'Igualtat
  • Sol·licitud de registre del pla negociada, aprovada i presentada
  • Mesures adoptades de conformitat amb els articles 45.1 i 48 de la llei Orgànica 3/2007

Si vols que un dels nostres professionals t'assessori sobre com implantar un Pla d'Igualtat a la teva empresa

Empreses obligades a implantar un Pla d'Igualtat

  • Empreses amb una plantilla de 50 o més persones treballadores.
  • Quan el conveni col·lectiu així ho estableixi
  • Quan l'autoritat laboral ho hagi acordat
  • És obligatori el seu registre a la Direcció General del Ministeri de Treball

Participants en el desenvolupament del Pla d'Igualtat per a empreses

  • Comissió negociadora. Constituïda entre els representants legals del personal/sindicats i la direcció de l'empresa.
  • En l'execució del pla d'igualtat és imprescindible la participació i implicació de tota la plantilla de l'empresa.

ELS NOSTRES SERVEIS

Pla d'igualtat empreses

Des de SERHS Serveis t’ajudem a fomentar i difondre un seguit de polítiques d’igualtat per a la transformació i gestió de la cultura empresarial a la teva organització.

El Pla d’Igualtat té per objectiu màxim eliminar aquells obstacles que impedeixen o dificulten la igualtat efectiva entre homes i dones, i poder afavorir la discriminació per raó de sexe a les organitzacions És per això que els Plans d’Igualtat es porten a terme entre les parts representants de la Direcció de l’empresa i el representant legal de les persones treballadores.

Es determinen els objectius d’igualtat a assolir, així com totes aquelles estratègiques i pràctiques que permeten la seva consecució.


Preu
A consultar

Registre retributiu

Un informe on l’empresa recull els salaris de tots els seus treballadors/es, desglossats per sexe i basat en una mitjana aritmètica. La informació que es pot extreure és : salari base, complements i percepcions.

El registre retributiu ha d’estar a disposició de tots els treballadors i té com a objectiu principal acabar amb les diferències salarials per raó de sexe a totes les organitzacions. Si encara no el tens, recorda que és obligatori per a totes les empreses des de l'abril de 2021.

Si no disposes d’aquesta informació contacta’ns i t’ajudarem en la seva elaboració i presentació per poder complir amb tota la normativa laboral a la teva organització.


Preu
A partir de 100€

Auditoria retributiva

Es realitza la recollida i validació de dades per poder iniciar l’anàlisi detallada a la teva empresa, presentant tota la informació en format base de dades.

Auditoria del Sistema de Validació. D’acord amb els procediments interns i estratègics de la companyia, així com la seva posició respecte a la competència externa, s’auditarà el teu sistema de valoració segons els principis d'adequació, totalitat i objectivitat.

Anàlisi i descomposició salarial. Es revisarà la política salarial de la teva organització detectant aquells possibles casos de discriminació salarial, per causa de gènere.

Conclusions i Pla d’Acció. Un cop quantificats i exposats els resultats previs, identifiquem un pla d’acció a implementar en el temps, en funció de la tipologia i quantificació de cada “fallo” detectat.

Preu
A consultar

Protocol contra l'assetjament sexual i/o per raó de sexe

Les organitzacions han de promoure un entorn de treball al qual no tingui lloc l’assetjament sexual o per raó de sexe i han d’adoptar mesures adients per abordar-lo en cas de produir-se.

Amb un protocol, s'han de prevenir i fer visibles situacions d'assetjament, sensibilitzar i formar a les persones de l'empresa, determinar pautes a seguir en cas de produir-se un comportament constitutiu d’assetjament sexual o per raó de sexe, a més de vetllar per un entorn segur i actuar en els estadis inicials de la problemàtica.

També es essencial garantir els drets i un tracte just per les persones afectades, la confidencialitat en la resolució del conflicte, i establir eines per fer un seguiment del compliment del protocol.

Preu
A consultar

Vols més informació sobre el Pla d'Igualtat? Descarrega't el PDF:

Pla d'igualtat per a empreses

CONTACTE

Vols rebre més informació dels nostres serveis? Omple el formulari amb les dades requerides i els nostres professionals es posaran en contacte amb tu per oferir-te solucions.

PUJAR