Auditor Intern de Sistemes de Gestió de Seguretat i Salut en el Treball ISO 45001 – Aula Virtual

Dirigit a responsables i tècnics de prevenció de riscos laborals, persones amb responsabilitat en els sistemes de gestió de l’organització, professionals amb competències en la gestió de seguretat i salut laboral, així com qualsevol persona interessada en implementar un Sistema de Gestió de Seguretat i Salut a la feina segons les especificacions de la Norma ISO 45001. Adquisició de competències, coneixements, habilitats i actituds necessàries per poder planificar, organitzar i implementar un Sistema de Gestió conforme als requisits establerts per la normativa, i realitzar auditories de seguretat i salut a la feina, per verificar el compliment de la Norma.

Modalitat: Aula Virtual

Bureau Veritas Formación

OBJECTIUS

* Identificar els principis dels Sistemes de Gestió de Seguretat i Salut a la feina.
* Entrendre l’estructura i conceptes de la norma de referència.
* Conèixer les claus per a la implementació d’un Sistema de Gestió de la Seguretat i Salut a la feina, aplicant els requisits de la Norma ISO 45001.
* Conèixer la metodologia necessària per a programar, desenvolupar i gestionar les auditories SGSST.
* Planificar i executar auditories internes respecte a ISO 45001.
* Identificar les particularitats de les auditories ISO 45001.
* Informar dels resultats obtinguts a l’auditoria.

+ INFO

 

Tornar a FORMACIÓ >

  • DEPARTAMENTSistemes
  • MODALITATAula Virtual
  • DURADA16 hores (4 jornades de 4 hores)
  • PREU460,00 €
  • PROVEÏDORBureau Veritas
  • CATEGORIA