Auditor Intern Integrat de Qualitat, Mediambient i Seguretat i Salut en el Treball – ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018

Adreçat a totes aquelles persones interessades en poder portar a terme auditories de Sistemes de Gestió Integrats en base a les Normes ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018.

Destinat també a totes aquelles persones que vulguin enfocar la seva activitat laboral cap a una de les professions amb més demanda de professionals.

Modalitat: Aula Virtual

Bureau Veritas Formación

OBJECTIUS

* Conèixer els principis fonamentals de la Gestió Integrada.
* Identificar els requisits establerts per la Norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018
* Realitzar auditories de Sistemes de Gestió Integrats en empreses de qualsevol sector, seguint les pautes de la Norma d’auditoria ISO 19011.
* Aplicar els coneixements sobre auditories integrades en qualsevol organització per verificar el compliment del seu Sistema de Gestió.
* Poder asumir responsabilitats a qualsevol etapa del procés d’auditoria.
* Conèixer les funcions i competències que ha de tenir un auditor en auditories internes i auditories de certificació.
* Conèixer el procés de certificació d’una organització.
* Reconèixer les característiques i problemes més habituals en la consecució de la certificació de qualitat i medi ambient.

+ INFO

 

Tornar a FORMACIÓ >

  • DEPARTAMENTSistemes
  • MODALITATAula Virtual
  • DURADA24 hores - 3 jornades
  • PREU725 €
  • PROVEÏDORBureau Veritas
  • CATEGORIA