Comptabilitat Financera

Aquest curs parteix de nocions bàsiques de la comptabilitat, per tal de fer una introducció a la seva metodologia, i aprofundeix en l’estudi de les seves normes i procediments que serviran per registrar tots els fets econòmics i financers que es presenten en el cicle econòmic de la empresa.

Després de la realització d’aquest curs serem capaços de dominar tots els conceptes comptables i els coneixements legislatius actuals necessaris per a portar la comptabilitat d’una empresa.

Bureau Veritas Formación

OBJECTIUS

* Definicions de comptabilitat i quins són els principals actors de la mateixa.
* Concepte de patrimoni empresarial, la seva estructura i equilibri.
* Els comptes. Conceptes de càrrec i abonament, partida, seient i registre.
* Fer servir la metodologia de la feina amb comptes.
* El pla general comptable. Principis, estructura i normes.
* Tractament comptable de les compra vendes.
* Tractament comptable de les despeses de personal i les existències.
* Les operacions de crèdit.
* Tractament comptable de l’IVA.
* Conèixer el concepte d’actiu fix. Immobilitzats, amortitzacions i pèrdues de valor.
* Analitzar les fonts de finançament de l’empresa.
* El tancament de l’exercici. periodificació, regulació i impostos. 

+ INFO

 

Tornar a FORMACIÓ >

  • DEPARTAMENTFinances
  • MODALITATeLearning
  • DURADA30 hores
  • PREU220,00 €
  • PROVEÏDORBureau Veritas
  • CATEGORIA