Curs Bàsic de Prevenció de Riscos Laborals. 50 Hores. Sector Metall

Dirigit a totes aquelles persones que han de realitzar activitats relacionades amb la Prevenció de Riscos Laborals. Conèixer la normativa i responsabilitats, drets i obligacions d’empresaris, comandaments i treballadors en matèria de Prevenció. Identificar, avaluar i controlar els riscos presents a l’entorn laboral. Aplicar els coneixements teòrics sobre seguretat i salut al seu entorn laboral.

Modalitat: eLearning

Bureau Veritas Formación

OBJECTIUS

* Comprendre els conceptes bàsics sobre seguretat i salut a la feina.
* Conèixer la normativa i responsabilitats, drets i obligacions d’empresaris, comandaments i treballadors en matèria de prevenció.
* Diferenciar els riscos generals a l’entorn laboral i la seva prevenció.
* Identificar riscos específics en feines que es realitzen al sector del metall i aplicar les mesures preventives adequades.
* reconèixer l’organització en la gestió de Prevenció de Riscos Laborals.
* Avaluar i controlar els riscos presents en un lloc de feina específic.
* Proposar mesures pel control i reducció de riscos.
* Actuar en cas d’emergència seguint les tècniques d’actuació relatives a primers auxilis.

+ INFO

 

Tornar a FORMACIÓ >