EXCEL avançat (ADGG020PO)

El full de càlcul és una eina bàsica per a realitzar operacions aritmètiques d’una forma ràpida i senzilla. Així mateix, permet la presentació de les dades de manera gràfica.

Un dels punts forts d’Excel és que dóna als seus usuaris la possibilitat de personalitzar els seus fulls de càlcul mitjançant la programació de funcions pròpies, que realitzin tasques específiques, ajustades a les necessitats de cada un, i que no hagin estat incloses en el paquet original.

A través d’aquest curs d’Avançat s’aprofundirà en el coneixement de l’ús de fórmules i funcions, la protecció de dades, l’ús d’imatges, taules i llistes de dades.

Bureau Veritas Formación

OBJECTIUS

* Aplicació i disseny de funcions avançades d’Excel, treball amb dades externes i interconnexió d’Excel i Access.

+ INFO

 

Tornar a FORMACIÓ >

  • DEPARTAMENTOfimàtica
  • MODALITATeLearning
  • DURADA20 hores
  • PREU140 €
  • PROVEÏDORBureau Veritas
  • CATEGORIA