Expert en Màrqueting d’Hostaleria i Restauració

L’entorn turístic i de restauració és molt competitiu, i el màrqueting és la via per construir la diferenciació, per conèixer i comprendre millor als nostres clients i finalment crear productes-serveis turístics més competitius.

Aquest programa formatiu persegueix que els alumnes adquireixin aquelles competències que, en l’àmbit de la comercialització de serveis de restauració, han quedat recollides en la definició de la Qualificació Professional: Direcció en Restauració i el Certificat de Professionalitat Activitats de Venda. L’objectiu genèric de l’assignatura és facilitar a l’alumne/ els coneixements de màrqueting, tant teòrics com pràctics, aplicats al sector hoteler i de restauració.

Modalitat: eLearning

Bureau Veritas Formación

OBJECTIUS

Aprendre a analitzar els processos d’informació, assessorament i venda, i aplicar-hi els procediments i les tècniques d’atenció a client i de comunicació adequats, com a element bàsic per a l’assoliment dels objectius empresarials.


Conèixer les millors tècniques per promocionar l’oferta de restauració de l’establiment, despertant l’interès de compra amb els objectius d’atreure i / o fidelitzar la clientela.
Desenvolupar accions promocionals aplicables a establiments de restauració, aplicant tècniques de màrqueting.

+ INFO

 

Tornar a FORMACIÓ >

  • DEPARTAMENTMàrqueting i comunicació
  • MODALITATeLearning
  • DURADA60 hores
  • PREU320 €
  • PROVEÏDORBureau Veritas
  • CATEGORIA