Gestió i Optimització de la Cadena de Subministraments

El curs està dirigit a totes aquelles persones que tenen capacitat de decisió en llocs vinculats a la logística de l’empresa (aprovisionament i compres, gestió d’estocs, producció i magatzems, o transport i distribució) des de directius i comandaments intermedis al personal administratiu.

A totes aquelles persones que vulguin incorporar-se al camp de la Gestió de la Cadena de Subministrament i vulguin desenvolupar una carrera professional aprofitant les oportunitats que ofereix el sector logístic.

Modalitat: eLearning

Bureau Veritas Formación

OBJECTIUS

Que els participants adquireixin les competències necessàries, és a dir, els coneixements, habilitats i actituds, que els permetin realitzar una gestió global de tots els processos que integren la cadena de subministrament, i que abarca les activitats d’aprovisionament de matèries primeres, gestió de productes intermedis, gestió de magatzem, així com les activitats de distribució al client.

+ INFO

 

Tornar a FORMACIÓ >

  • DEPARTAMENTCompres
  • MODALITATeLearning
  • DURADA30 hores - 2 mesos
  • PREU260 €
  • PROVEÏDORBureau Veritas
  • CATEGORIA