Igualtat de Gènere

La Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes és un dret que tenim les persones, que ens incumbeix a totes i a tots i ens afecta a tots els àmbits de la nostra vida.

L’objectiu d’aquest curs és conèixer les relacions entre els condicionants biològics, culturals i socials respecte a la igualtat, focalitzar els estereotips i prejudicis de gènere, informar dels principals aspectes de les desigualtats lligades al gènere, i sensibilitzar els participants en l’esfera de la igualtat.

Bureau Veritas Formación

OBJECTIUS

* Conèixer les relacions entre els condicionants biològics, culturals i socials respecte a la igualtat.
* Focalitzar els estereotips i prejudicis de gènere.
* Informar dels principals aspectes de les desigualtats lligades al gènere.
* Sensibilitzar l’alumne/a en l’esfera de la igualtat.
* Donar a conèixer la normativa de referència per a l’elaboració de plans d’igualtat en el context de la negociació col·lectiva.
* Donar a conèixer i capacitar la representació legal dels treballadors en el tipus de mesures d’acció positiva necessàries per a corregir o prevenir situacions de discriminació laboral: en l’accés, promoció, segregació, retribució, etc.)
* Capacitar la Representació Legal dels Treballadors en coneixements, experiències, estratègies i eines perquè afrontin amb èxit totes les fases d’elaboració d’un pla d’igualtat.
* Conèixer les diferents estratègies morfològiques, semàntiques i sintàctiques per dominar la comunicació no sexista

+ INFO

 

Tornar a FORMACIÓ >