La Gestió de la Diversitat i la Igualtat a les Organitzacions

Dirigit a totes aquelles persones que per la seva formació o professió necessitin desenvolupar les seves competències en el camp de la responsabilitat corporativa centrant-se en la igualtat, diversitat i conciliació a l’organització:

  • Professionals que participen a l’àrea de responsabilitat corporativa.
  • Consultors i assessors especialitzats en RC.
  • Directius i responsables encarregats de la gestió i implementació de polítiques de RC.
  • Directius i propietaris de PIMES amb perfil d’emprenedors en el camp de la RC.
  •  Directius, càrrecs tècnics i de responsabilitat intermitja que desitgin o requereixin desenvolupar els seus coneixements en el camp de la RC.
  • Professionals, estudiants i investigadors que desitgin adquirir competències en matèria de responsabilitat corporativa.
  • Treballadors vinculats amb els departaments de recursos humans.
  • Representants dels treballadors o agrupacions sindicals.
  •  Treballadors socials.

Modalitat: eLearning

Bureau Veritas Formación

OBJECTIUS

* Adquirir i consolidar els valors sobre e respecte dels Drets Humans, en especial en el referent a la igualtat entre homes i dones, i la no discriminació per raó de gènere, raça o edat.
* Conèixer els avantatges competitius i efectes econòmics positius que una adequada gestió dels actius intangibles aporta a l’organització.
* Definir les accions que promoguin el respecte a la igualtat i la diversitat a l’empresa.
* Dissenyar plans de gestió de la igualtat i la diversitat a l’empresa, així com els processis per integrar aquesta matèria en la planificació estratègica de l’organització o empresa.
* Identificar la vinculació existent entre treball i família, i proposar mesures de conciliació.
* Analitzar la presència de les dones als òrgans de govern de les empreses a través del lideratge femení.
* Disposar de les mesures necessàries per recolzar la gestió de la igualtat amb col·laboradors i proveïdors.

+ INFO

 

Tornar a FORMACIÓ >