Nova Normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal (LOPD)

Destinataris específics del curs:

* Responsables legals
* Responsables de compliance
* Responsables de Protecció de Dades
* Responsables de Seguretat
* Responsables de Qualitat
* Responsables de Tecnologia de la Informació
* Desenvolupadors de pàgines web
* Qualsevol persona que tracti dades de caràcter personal

Modalitat: Presencial / Aula Virtual

Bureau Veritas Formación

OBJECTIUS

* Identificar les novetats més significatives que aporta el Reglament General de protecció de dades.
* Establir les necessitats d’implementació i/o adequació al mateix.
* Definir els requeriments que imposa a les empreses i organitzacions tant públiques com privades.

 

+ INFO

 

Tornar a FORMACIÓ >

  • DEPARTAMENTLegal i compliance
  • MODALITATPresencial / Aula Virtual
  • DURADA6 hores
  • PREU120,00 €
  • PROVEÏDORBureau Veritas
  • CATEGORIA