Programa Superior en Transport de Mercaderies, Gestió d’Estocs i Sistemes de Gestió

Dirigit principalment a directius, càrrecs intermedis o tècnics, que tenen capacitat de decisió en activitats relacionades amb el transport i distribució de mercaderies, la gestió d’aprovisionaments, estocs i magatzems, així com la planificació i el control de la producció, amb la finalitat que es desenvolupin aquestes tasques de manera eficaç, aconseguint millorar la competitivitat de l’empresa i la seva adaptabilitat als mercats cada cop més globalitzats i canviants:

* Personal del Departament de Logística i/o Compres
* Professionals que desenvolupin funcions de planificació i control del transport de mercaderies
* Professionals que desenvolupin les seves funcions gestionant els estocs de magatzems.
* Tècnics i professionals que desenvolupin funcions en departaments d’organització de la producció.
* Professionals que necessitin implantar i/o mantenir un sistema de gestió de qualitat, medi ambient i seguretat i salut en el treball.

Modalitat: eLearning

Bureau Veritas Formación

OBJECTIUS

Que els participants adquireixin les competències, és a dir els coneixements, habilitats i actituds necessàries per portar a terme una gestió eficaç del transport de mercaderies, dels aprovisionaments i estocs, la producció i els magatzems de l’organització.

Paral·lelament, comprendran el contingut i l’abast de la normativa en matèria de Normes ISO 9000, ISO 14000 i OHSAS 18001, a més de gestionar les feines i processos per a realitzar auditories.

+ INFO

 

Tornar a FORMACIÓ >

  • DEPARTAMENTCompres
  • MODALITATeLearning
  • DURADA6 mesos
  • PREU1040 €
  • PROVEÏDORBureau Veritas
  • CATEGORIA