Relacions laborals

Aquest curs ens ajudarà a conèixer en detall tots els aspectes relacionats amb la contractació de treballadors, confecció de nòmines, cotitzacions a la Seguretat Social, càlcul de retencions, indemnitzacions, elaboració de liquidacions, i qualsevol altre aspecte relacionat amb l’àrea laboral d’una empresa .

Inclou nombrosos exemples, exercicis i pràctiques que ens permetran convertir-nos en veritables experts en d’l’àrea de laboral i de recursos humans de l’empresa.

Modalitat: eLearning

Bureau Veritas Formación

OBJECTIUS

En realitzar aquest curs, l’alumne adquirirà les següents habilitats i coneixements:

* Conceptes de dret de la feina i relació laboral.
* La Seguretat Social. Inscripcions i afiliacions.
* Conèixer els subjectes del contracte de treball.
* Descripció dels diferents tipus de contracte de treball.
* Requisits i limitacions.
* Conèixer l’estructura del rebut de salari.
* Dades d’encapçalament.
* Conèixer quines són les percepcions salarials i no salarials del rebut de salari.
* Les indemnitzacions i prestacions de la S.S.
* Obtenir i aplicar retencions i ingressos a compte de l’I.R.P.F.
* Models i certificats. Conèixer i aplicar les cotitzacions a la S.S.
* Models i certificats.
* Quines són les situacions d’incapacitat per al treball i com s’actua en cada cas.
* Quins són els documents de cotització. Models TC.
* Conèixer els diferents casos de finalització de la relació laboral.
* Obligacions i documentació.

+ INFO

 

Tornar a FORMACIÓ >

  • DEPARTAMENTSoft Skills
  • MODALITATeLearning
  • DURADA60 hores
  • PREU320 €
  • PROVEÏDORBureau Veritas
  • CATEGORIA