Has oblidat les teves dades?

gestio de presència amb SERHS Serveis

DocuTime · Gestió de presència

Gestiones correctament el temps dels teus equips?

T'ajudem?

3 opcions de fitxatgeTria la teva!


Amb el nostre control de presència podràs fitxar a la feina de la manera més adient per al teu negoci i per als teus treballadors.

Contacta'ns i t'assessorarem

Des del mòbil

Fitxa al treball còmodament des del teu dispositiu mòbil

Des de l'ordinador

Registra els teus marcatges des de l'ordinador de la feina

Des de dispositiu

Entra i surt del teu lloc de treball marcant amb un simple dit

Gestio De Presencia Manteniment Mensual Usuari
Gestió-de-presència-Formació

Tot el que et demana la llei per fitxar a la feina en una única plataforma

Control de Presència, absències, vacances, torns i permisos

Des de SERHS Serveis posem al teu abast l’assessorament, maquinària i servei tècnic per poder disposar de l’organització que necessites pel control horari del teu negoci. Per complir amb la nova normativa al BOE del registre laboral dels treballadors (llegir Circular normativa registre jornada laboral).

El control de presència més fàcil i intuïtiu del mercat per fitxar a la teva empresa.

 • Estalvia un 85% en despeses de gestió.
 • Fitxatge còmode i adaptat a tot tipus de dispositius. Accés immediat als informes.
 • Redueix en un 20% l'absentisme laboral i permet ràpidament la seva gestió.
 • Una eina de fàcil instal·lació, intuïtiva i molt usable, integrable amb qualsevol plataforma.
!

Estalvi · Temps · Productivitat · Seguretat

Gestió de presència BÀSICA

Registra la jornada laboral dels teus equips. Punt de control d'entrades i sortides de la jornada laboral.

Ets client de nòmina?
Consulta'ns i beneficia't d'un preu exclusiu per a la teva empresa.

Gestió de presència AVANÇADA

Tot el que et demana la llei en una única plataforma: presència, absències, vacances, torns i permisos.

Ets una gran empresa?
Consultar preus per volum d'usuaris.


 • DOCUTime BÀSIC
 • A partir de
  2

  per usuari i mes
 • Gestió de centres
 • Gestió de treballadors per centre
 • Registre de marcatges d’entrada i sortida
 • Consulta de marcatges treballador (opcional)
 • Consulta de marcatges responsable
 • Formes de fitxatge:
  - Dispositiu (empremta, codi, tarjeta)
  - Web amb codi d’accés
  - Web responsive per marcatge mòbil
 • Plataforma Web Cloud
 • Pagament per ús
 • Sense inversió inicial
 • -
 • -
 • -
 • -

L'opinió dels nostres clients

PRODUCTES

Aquests són alguns articles i serveis que trobaràs a la nostra BOTIGA online:

 

DOCUGestiona, la teva eina de gestió documental i comunicació interna

Sol·licita ara la teva DEMO gratis de !

Omple el següent formulari i contactarem amb tu per a donar-te més informació sobre l'eina:

Tens dubtes sobre com aplicar la llei de fitxar a l’empresa?

Consulta les nostres FAQs

Últimament el Registre de Jornada Laboral és l’ordre del nostre dia. Tots els mitjans en parlen i les empreses no saben exactament com han d’actuar..

La nova llei de Control horari és el decret aprovat recentment pel Govern, i que ha va entrar en vigor el 13 de maig, que obliga a totes les empreses a registrar les entrades i sortides dels seus treballadors. Una nova mesura d’informació dels seus equips pels empresaris, i un mecanisme d’autocontrol per l’empleat que porta temps realitzant hores extres sense rebre cap tipus de remuneració al respecte.

D’aquesta manera les empreses hauran de registrar l’horari de feina dels seus equips, incloent entrades i sortides. Aquesta nova mesura ajudarà a combatre el frau laboral i a controlar les hores extres que els treballadors feien fins ara sense cobrar-les.

Segons el Real Decret- Llei 8/2019 de mesures urgents de protecció social i lluita contra la precarietat laboral a la jornada laboral ,es va aprovar el 8 de març i les empreses tindrien que haber implementat els sistemes de registre horari tècnicament abans del 12 de maig; així s’indica al Butlletí Oficial de l’Estat. No obstant, es tindrà que portar el decret a negociació col·lectiva, mitjançant previa consulta als representants dels treballadors.

S’especifica que per complir amb aquest nou sistema de control horari serà imprescindible registrar l’hora exacta d’entrada i sortida de cada empleat.

Aquests registres s’hauran de conservar durant un mínim de 4 anys, i poder estar a disposició de qualsevol inspecció laboral, de la Seguretat Social, dels sindicats i inclús dels propis treballadors.

Totes les empreses que disposin com a mínim d’1 treballador en els seus equips. Hauran de fitxar TOTS els treballadors, inclosos els contractats per una ETT (Empresa de Treball Temporal) que treballin en seu/centre de l’empresa. Fins ara la obligació només regia per a les persones amb contracte a temps parcial. En el cas del personal subcontractat, la responsabilitat del registre és de la subcontracta per l’empresa ha de facilitar la implantació del sistema.

En cas de que un treballador es negui a fitxat haurem de remetre’ns, tal i com estipula l’Estatut, al que estableix el Conveni Col·lectiu d’aplicació:

Art.45.6: La inobservancia de les ordres de servei, així com la desobediencia als mandos, en matèria lleu “és falta sancionable per: a) amonestació verbal, b) amonestació per escrit, c) Suspensió de feina i sou fins a 2 dies”.

Si aquesta negativa es prolonga en el temps, s’executaran les amonestacions de falta greu que s’estipulen a l’article 46.1 del Conveni Col·lectiu.

És responsabilitat última de l’empresa, no dels treballadors ni dels sindicats, i sempre ha de correspondre amb les hores de treball reals efectuades pel treballador.

No existeix normativa que especifiqui el mecanisme concret mitjançant el que una empresa hagi d’habilitat el registre de jornada dels seus treballadors. Segons el decret llei publicat al BOE, aquest “s’ha de realitzar mitjançant negociació col·lectiva o acord de l’empresa, en el seu defecte, decisió de l’empresari previa consulta als representants legals dels treballadors de l’empresa”.

En cas d’incompliment de la llei, la infracció es considerarà GREU, amb multes d’entre 626€ i 6.250€. La multa s’imposarà per centre de treball independentment del nombre de treballadors.

La nova normativa regeix per TOT tipus de treballadors. Segons l’art. 12 de l’Estatut dels Treballadors “la jornada a temps parcial dels treballadors es registrarà dia a dia i es totalitzarà mensualment, lliurant còpia del treballador, juntament amb el rebut de salaris, del resum de les hores realitzades cada mes, tant les ordinàries com les complementàries”.

La nova normativa no afecta directament als autònoms, doncs només està pensada pels assalariats. Els treballadors per compte pròpia, podem dir que no estan venent el seu treball directament, sinó un producte o fruit d’aquest. Per aquest motiu, els treballadors no han de guardar un registre de les hores que realitzen.

El temps efectiu és aquell que un treballador destina durant la seva jornada laboral a les tasques pròpies del seu lloc de feina. No s’inclouen els espais de pausa o descans, així com la pausa del dinar o els permisos. No obstant, l’empresa i el seu comitè podran negociar la inclusió o exclusió d’aquestes hores o minuts dintre del treball efectiu.

El registre de la jornada laboral ha arribat per fer-nos la vida més fàcil. Les empreses tindran l’oportunitat de  saber quant treballen els seus treballadors, i poder fer un repartiment més equitatiu de les càrregues de treball entre els seus equips.

Podràs estalviar un 85% en costos de gestió, i podràs reduir en un 20% l’índex d’absentisme laboral a la teva empresa.

És una bona mesura per conèixer quin és el compromís dels teus treballadors amb l’empresa i detectar si tot funciona acord als teus objectius o si has de prendre mesures correctores.

Igual que per les empreses, el temps és molt valuós pels treballadors. El registre de jornada els permetrà conèixer les hores reals que passen al seu lloc de feina, i els ajudarà a gestionar millor el seu temps i a organitzar-se millor el seu dia a dia.

La nostra eina de gestió de presència t’aporta:

 • un fitxatge còmode i adaptat a tot tipus de dispositius
 • és de fàcil instal·lació
 • et proporciona un accés immediat als informes d’hores
 • et permet gestionar de forma àgil les absències

És una eina intuitiva i molt usable, integrable amb qualsevol plataforma. Posem al teu abast l’assessorament, la maquinària i el servei tècnic que necessites, i que aportarà estalvi, temps, productivitat i seguretat al teu negoci.

PUJAR