Compliance: Responsabilitat Penal de la Persona Jurídica per a Directius i comandaments intermedis

Dirigit a aquelles persones que per la seva formació o professió en una organització, necessitin desenvolupar les seves competències per a garantir el compliment legal i normatiu de la mateixa.

Adquisició de competències, coneixements, habilitats i actituds necessàries per poder adoptar models d’organització i gestió que permetin prevenir delictes en una organització.

Modalitat: eLearning.

Bureau Veritas Formación

OBJECTIUS

* Treballadors i comandaments intermedis que desitgin o requereixin desenvolupar les seves competències per prevenir possibles delictes, que puguin afectar a l’organització on desenvolupa les seves funcions.
* Directius i propietaris de PIMEs que vulguin identificar i prevenir possibles riscos i amenaces per a la seva empresa, evitant actuacions que provoquin greus danys a una empresa.
* Tècnics i Professionals que desenvolupen la seva activitat de gestió a l’àmbit legal amb un enfoc a l’anàlisi, avaluació i seguiment eficaç del compliment normatiu, i que desitgin completar la seva formació en la figura professional de Compliance Officer, de gran rellevància en els reptes futurs de les organitzacions.

+ INFO

 

Tornar a FORMACIÓ >

  • DEPARTAMENTLegal i compliance
  • MODALITATeLearning
  • DURADA5 hores
  • PREU295 €
  • PROVEÏDORBureau Veritas
  • CATEGORIA