Curs Bàsic de Prevenció de Riscos Laborals. 30 Hores

Dirigit a tots els treballadors, independentment del sector de l’empresa on es treballi, de l’activitat desenvolupada o del lloc ocupat a l’escala jeràrquica de l’empresa. Aporta la visió preventiva a totes les activitats que realitzem en el desenvolupament de la nostra activitat professional.

Modalitat: eLearning

Bureau Veritas Formación

OBJECTIUS

* Promoure els comportaments segurs i la correcta utilització dels equips de treball i protecció, i fomentar l’interès i cooperació dels treballadors en una acció preventiva integrada.
* Promoure, en particular, les actuacions preventives bàsiques, com són l’ordre, la neteja, la senyalística i el manteniment general, i efectuar el seu seguiment i control.
* Realitzar una aproximació a les avaluacions elementals de riscos i, en el seu cas, establir mesures preventives del mateix caràcter compatibles amb el seu grau de formació.
* Col·laborar en l’avaluació i el control dels riscos generals i específics de l’empresa, efectuant visites a l’efecte, atenció a queixes i suggeriments, registre de dades, i tantes funcions anàlogues com siguin necessàries
* Actuar en cas d’emergència i primers auxilis gestionant les primeres intervencions a tal efecte.

+ INFO

 

 

Tornar a FORMACIÓ >