Desenvolupament d’habilitats per a la gestió d’un mateix

Per tal de gestionar i dirigir als altres primer s’ha de ser capaç de gestionar i dirigir un mateix. En aquest programa de Desenvolupament d’Habilitats per a la Gestió de si Mateix, els participants tindran una oportunitat única per centrar-se en si mateixos, els seus comportaments de gestió i les àrees potencials de desenvolupament: les competències de la intel·ligència emocional, les habilitats per a la comunicació interpersonal, els factors de motivació i automotivació, la gestió de l’estrès i de l’energia personal per sentir-se bé, els factors que condicionen la creativitat i les competències per a la presa de decisions.

En resum, el programa estimula un augment en els participants l’autoconsciència dels seus comportaments de gestió, identificar àrees de desenvolupament que vulguin abordar i eines per assolir nous èxits en els seus quefers professionals.

Modalitat: eLearning

Bureau Veritas Formación

OBJECTIUS

El curs de Desenvolupament d’Habilitats per a la Gestió de si mateix té com a objectiu que l’alumne aprengui a:

* Conèixer què són les emocions.
* Saber què significa realment la intel·ligència i les diferents dimensions de la Intel·ligència.
* Proporcionar coneixements, habilitats i actituds perquè en l’exercici dels llocs de treball s’obtingui una millora del rendiment en termes d’eficàcia i de qualitat de servei prestat.
* Millorar o desenvolupar les competències emocionals, augmentant la satisfacció en el treball i millorant l’acompliment professional.
* Analitzar com l’estrès ens afecta i com podem desenvolupar tècniques que ens permetin reduir-lo i eliminar-lo de la nostra vida.
* Reconèixer els factors que provoquen l’estrès dins de l’empresa i aprendre a tractar-los i corregir-los de manera efectiva.
* Conèixer les claus més importants que ens permeten potenciar la creativitat.
* Reflexionar i entendre què és el pensament reproductiu / lògic i què és el pensament productiu / lateral.
* Reflexionar sobre els aspectes que fomenten la creativitat i faciliten la resolució de problemes i sobre els quals l’obstaculitzen.
* Analitzar les principals tècniques i eines que permeten estimular la creativitat i incrementar la productivitat.
* Reflexionar sobre les característiques fonamentals dels conceptes: solució, problema, creativitat i presa de decisions.
* Conèixer el procés de resolució creativa de problemes i presa de decisions.
* Integrar les fases del model de resolució creativa de problemes i presa de decisions.

+ INFO

 

Tornar a FORMACIÓ >

  • DEPARTAMENTSoft Skills
  • MODALITATeLearning
  • DURADA32 hores
  • PREU205 €
  • PROVEÏDORBureau Veritas
  • CATEGORIA