Finances per a no Financers

Aquest curs de Finances per a no financers introdueix a l’alumne en els conceptes de l’activitat financera de l’empresa, per arribar a una desenvolupar correcta Gestió de les finances de l’empresa a llarg i curt termini a més de conèixer els mètodes de recerca de finançament i saber assessorar sobre les concessions de finançament.

El curs està estructurat de dos grans blocs:

1.- Coneixement i continguts dels estats financers – Balanç – Compte de resultats

2.- Interpretació dels estats financers per a la presa de decisions – Anàlisi econòmica de l’empresa – Anàlisi financera de l’empresa

A la fi de cada un dels apartats, i a la fi de el programa s’inclouen 3 casos empresarials amb l’objectiu que l’alumne pugui posar en pràctica els coneixements adquirits durant el curs.

Es tracta de casos reals degudament laboratoritzats per específicament per al contingut d’aquest Programa de Formació.

Bureau Veritas Formación

OBJECTIUS

L’objectiu principal d’aquest curs és comprendre el significat i abast dels conceptes econòmics més usuals. En particular, es persegueixen els següents objectius:

* Facilitar una visió integrada dels conceptes i instruments clau de comptabilitat i finances imprescindibles per a l’anàlisi,
* planificació i control de les activitats i resultats de la gestió de l’empresa.
* Exposar de forma clara i precisa els conceptes i terminologia clau del “llenguatge financer”, per a responsables i tècnics no financers.
* Possibilitar la comprensió i anàlisi dels estats comptables (balanç i compte de resultats) partint d’un nivell bàsic.
* Facilitar la interpretació de la situació patrimonial i econòmica de l’empresa, a través dels principals instruments d’anàlisi econòmica-financers.

+ INFO

 

Tornar a FORMACIÓ >

  • DEPARTAMENTFinances
  • MODALITATeLearning
  • DURADA15 hores
  • PREU110,00 €
  • PROVEÏDORBureau Veritas
  • CATEGORIA