Formació de Formadors

Aquest curs de Formació de Formadors està plantejat tant per al formador professional, com per a les persones que, de manera ocasional o habitual, es converteixen en formadors interns o externs.

El curs els ajudarà a adquirir els coneixements i habilitats necessàries per al disseny i impartició d’accions formatives aplicant tècniques creatives, oportunes i eficaces que els ajudaran a afrontar amb èxit els reptes en la formació de el món actual.

Modalitat: eLearning.

Bureau Veritas Formación

OBJECTIUS

* Aprendre a dissenyar accions de formació adequades, sabent identificar les necessitats i marcar els objectius de la formació que necessiten.
* Dominar les tècniques d’ensenyament més idònies, planificant i organitzant les accions formatives a través de les eines i metodologies adequades.
* Desenvolupar habilitats de comunicació i de direcció de grup per a l’execució eficaç de les accions formatives.
* Desenvolupar els coneixements, habilitats i actituds necessàries per a l’aplicació d’eines d’innovació i creativitat en l’aprenentatge.
* Dominar l’enfocament lúdic de l’aprenentatge, conèixer les seves implicacions motivacionals, i aprendre a aplicar les tècniques més innovadores per al seu assoliment.

 

+ INFO

 

Tornar a FORMACIÓ >