Màster en Gestió de la Seguretat Alimentària

Màster en Gestió de Seguretat Alimentària a partir de l’experiència del Grup Bureau Veritas en tot el món. amb una clara orientació professional i empresarial dels continguts acadèmics en matèria de sistemes de gestió de seguretat alimentària, auditories i procés de certificació.

Acreditació en una formació de qualitat i experiència a nivell internacional, en els processos de selecció i promoció professionals en milers d’empreses clients del Grup Bureau Veritas en més de 140 països.

Modalitat: eLearning.

Bureau Veritas Formación

OBJECTIUS

* Comprendre la necessitat de gestionar de forma adequada la seguretat alimentària, de manera que garanteixi als consumidors la qualitat, legalitat i innocuïtat dels aliments que consumeixen de forma habitual, independentment del seu origen.
*Adquirir habilitats, estratègies, tècniques i procediments per la presa de decisions i la realització d’accions relacionades amb la seguretat alimentària.
* Analitzar els estàndards més reconeguts a nivell internacional, sempre en les seves versions més actuals, concebuts per realitzar una bona gestió de la seguretat alimentària, ja sigui en empreses de producció, fabricació i/o distribució.
* Conèixer el procés d’auditoria i de certificació dels diferents estàndards de seguretat alimentària, sent capaços de detectar deficiències a la cadena alimentària, investigar les possibles causes i raonar i justificar les seves possibles solucions, així com desenvolupar el sentiment de responsabilitat cap a les conseqüències de les mateixes decisions i accions.
* Integrar protocols de seguretat alimentària, fent-los compatibles entre ells per aprofitar les seves sinèrgies, establint objectius alineats, permetent tenir una visió global dels sistemes i facilitant la presa de decisions, amb l’objectiu últim d’incrementar la seva eficàcia i rendibilitat.
* Gestionar la informació utilitzant les fonts adequades, desenvolupant una cultura tecnològica mitjançant l’aplicació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TICs).

 

+ INFO

 

Tornar a FORMACIÓ >

  • DEPARTAMENTOperacions
  • MODALITATeLearning
  • DURADA1.500 hores - 1 any acadèmic
  • PREU3860 €
  • PROVEÏDORBureau Veritas
  • CATEGORIA