Normativa Integral en matèria de Protecció de Dades Personals

En aquest curs s’analitza de forma completa tota la legislació nacional i europea existent en matèria de protecció de dades: tant el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, aprovat el 25 de maig de 2018, com la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals d’àmbit nacional.

Totes dues normatives estan en íntima relació, per això és necessari conèixer les dues normes per tenir una visió completa de la regulació que afecta els ciutadans,
empreses i administracions pel que fa a el tractament de dades personals en l’àmbit de la Unió Europea i en concret, a Espanya.

Bureau Veritas Formación

OBJECTIUS

Conèixer tota la legislació existent en matèria de protecció de dades a nivell nacional i europeu, així com les conseqüències per als ciutadans i l’empresa espanyola.

+ INFO

 

Tornar a FORMACIÓ >

  • DEPARTAMENTLegal i compliance
  • MODALITATeLearning
  • DURADA6 hores
  • PREU125,00 €
  • PROVEÏDORBureau Veritas
  • CATEGORIA