Higiene i Seguretat Alimentària. Manipulador d’Aliments

Dirigit a tots aquells professionals que manipulin aliments i requereixin Certificar formació en Higiene i Seguretat Alimentària per portar a terme la manipulació amb les màximes garanties d’higiene i seguretat, evitant així la contaminació dels mateixos i l’aparició de possibles enfermetats alimentàries.

* Professionals en contacte directe amb els aliments durant la seva elaboració.
* Persones en contacte amb els aliments durant el procés de fabricació i transformació.
* Personal en contacte amb els aliments en el procés d’envasat.
* Persones encarregades del transport, distribució i subministrament dels aliments.
* Persones encarregades de l’emmagatzematge dels aliments que reben en un establiment.
* Professionals en conacte amb aliments en processos de venta o servei dels mateixos.

Modalitat: eLearning

Bureau Veritas Formación

OBJECTIUS

* Assimilar la importància d’una correcta higiene alimentària en la manipulació de productes alimentaris pel consum, així com els termes utilitzats més freqüentment a l’àmbit de la higiene alimentària.
* Conèixer les fonts de contaminació dels aliments, els tipus de bactèries que poden produir i la prevenció de la contaminació creuada entre dos o més aliments.
* Identificar les fases que recorre un microorganisme abans de produir malaltia alimentària, i els factors que influeixen en el seu creixement i desenvolupament.
* Analitzar les característiques, tractament i símptomes de les malalties endocrines, metabòliques i les al·lèrgies alimentàries.
* Fomentar unes adequades pràctiques higièniques a les instal·lacions i amb els utensilis de treball, a més de mantenir una adequada neteja i higiene personal de totes les persones que entren en contacte amb els aliments.
* Identificar les mesures que és necessari adoptar per netejar i desinfectar correctament les instal·lacions, evitar l’aparició de plagues i mantenir les escombraries i deixalles en condicions higièniques, separats de la zona de manipulació d’aliments.
* Conèixer les etapes de la recepció, emmagatzematge i descongelació dels mateixos.
* Aprendre els mètodes principals de conservació dels aliments per prevenir l’aparició de toxi-infeccions i malalties infeccioses d’origen alimentari.
* Identificar els punts crítics que ha de controlar un Sistema APPCC i com ha de realitzar-se el registre en el full de punts crítics, garantint la millora contínua de tots els processos que suposin perill amb els aliments.

 

+ INFO

 

Tornar a FORMACIÓ >

  • DEPARTAMENTOperacions
  • MODALITATeLearning
  • DURADA8 hores – 1 mes
  • PREU70 €
  • PROVEÏDORBureau Veritas
  • CATEGORIA