Lideratge i Motivació d’Equip

Aquest Curs està dirigit a totes aquelles persones amb responsabilitats de direcció en una organització i que desitgin desenvolupar les tècniques necessàries per gestionar i liderar àrees, sectors o equips de treball, desenvolupant unes competències tant personals com professionals bàsiques en desenvolupament professional, en representar el lideratge una tècnica fonamental per a l’èxit de qualsevol persona.

Modalitat: IN COMPANY/ A MIDA

Bureau Veritas Formación

OBJECTIUS

Que els participants adquireixin les competències, és a dir, els coneixements, habilitats i actituds necessàries relacionats amb les tècniques directives de lideratge i aprenentatge, de manera que els permetin millorar en el seu acompliment professional i tinguin la capacitat de motivar i dirigir un equip de treball orientat cap a la consecució d’una meta compartida mitjançant una millora permanent de l’rendiment.

A l’acabar l’acció formativa, els alumnes seran capaços de:

* Desenvolupar la seva capacitat de lideratge per tal de millorar el rendiment d’un equip de treball.
* Comprendre la importància de la comunicació com un factor essencial de la feina en equip.
* Facilitar que les persones s’adaptin als canvis.
* Identificar i Gestionar adequadament els conflictes, que poden sorgir entre els membres d’un equip de treball.
* Conèixer i Entrenar les habilitats que ha de desenvolupar un bon líder d’un equip de treball.
* Identificar la jerarquia de necessitats i motivacions dels col·laboradors.

+ INFO

 

Tornar a FORMACIÓ >

  • DEPARTAMENTSoft Skills
  • MODALITATIN COMPANY/ A MIDA
  • DURADA6 hores
  • PREUA consultar IN COMPANY
  • PROVEÏDORBureau Veritas
  • CATEGORIA